Info v.13, 2024

Hej grannar och Glad Påsk!

Nu har vi kommit en bit in på 2024. Påsken är här och löftet om våren ligger i luften! Här kommer lite allmän information.

Process för Installation av Laddstolpe

Styrelsen har under början av året tagit hjälp av en elektriker för att se över förutsättningarna för att installera laddstolpar på ett hållbart sätt fortsättningsvis. Detta har resulterat i ett dokument med rekommendationer. När detta utskick görs är det inte riktigt klart än, men vid intresse så hör av er till styrelsen så skickar vi ut det så snart det är klart.

Problemen med Varmvattnet

Det har ju varit en del problem med varmvattnet i båda husen den sista tiden. Vi tror oss nu ha kommit till rätta med problemen och förväntar oss att det ska fungera som normalt framöver. I händelse av värmebortfall, gör gärna felanmälan även i fortsättningen.    

Årsredovisning 2023 samt Årsmöte

Som ni kanske märkt så har kallelse till årsmötet skickats ut, och ni har även fått årsredovisningen för 2023 i brevlådan. Årsmötet kommer alltså att hållas i Öjersjö kyrka, kl 18-20 torsdagen den 18:e April.

Felanmälan för Hiss

Utryckning för åtgärd av hiss på kvällar och helger kostar en hel del om det visar sig inte vara något fel, eller om problemet är något som inte innefattas av funktionsgaranti. Så innan ni anmäler driftstopp på helg och kväll, kontakta Percy Molin i styrelsen för att bekräfta. Skicka SMS till: 070 869 86 13  

Fastnar man i hissen ska man naturligtvis använda sig av nöd-knappen inne i hissen, oavsett tidpunkt!

Notera att jourutryckning som resulterar i ingen åtgärd eller handhavandefel kan komma att debiteras anmälande medlem!

Sopkärlen

Sopkärlen är endast till för matavfall, samt brännbart hushållsavfall. Papper, kartong, glas, plast med mera måste köras till lämplig återvinningsstation. Övrigt samt skrymmande avfall tas till Återvinningscentralen (ÅVC).

Odlingslådorna

Nu kommer våren med stormsteg och snart blommar det i odlingslådorna?!

Vårt register över lådorna är kanske inte helt uppdaterat, så det skulle uppskattas om användarna av odlingslådorna 8 och 9 kunde meddela styrelsen snarast då vi inte vet vem som odlar i dessa.

(Edit: Låda 16 är inte längre oviss.)

Oviss låda kommer att antas vara ledig om vi inte kan få klargjort vem som använder den. Utöver de ovissa lådorna så finns det i dagsläget tre lediga lådor (12, 14, 18).

Hör av er till styrelsen ifall ni vill ha en låda, eller kanske en extra låda. Om det är någon som inte vill ha kvar sin låda hör av er till styrelsen, så vi vet vilka som är tillgängliga. Städa ur blomlådan innan nästa boende tar över. Se nedan.

Städa era odlingslådor där det behövs. Städning innebär att lådan rensas på döda säsongsväxter och att man inte heller låter döda växter eller växtdelar ligga på marken runtomkring.

Övriga Påminnelser och Uppmaningar

Barnvagnsförrådet

Om barnvagnsförråden behöver städas kommer detta att ske under april/maj. Vänligen flytta privat egendom som inte hör hemma där till era egna lägenhetsförråd.

VARNING: När det städas kan allt som inte hör hemma i förrådet komma att forslas bort!

Stötar och dunsar

Ljudet från hårda sulor, samt spring-och-lek inomhus, hörs mycket väl genom huset så det uppskattas om detta kan hållas till ett minimum, framför allt tidigt på helgmornar. Likaså gäller det flytt och skrap med möbler. Självklart måste man ju få arrangera sina möbler, men man kanske kan undvika det sent om kvällarna.

Det var allt för den här gången!

-Styrelsen